/ Fysio-experts - COPD

LONG AANDOENINGEN

Hoe vaak komen longaandoeningen o.a. COPD voor?

Chronische obstructieve longziekten (COPD) komen behoorlijk vaak voor; bij 600.000 mensen in Nederland. Uit literatuur studies blijken mensen met COPD vaak een minder actieve leefstijl te hebben dan gezonde controlepersonen. Daarnaast staat het in de lijst van meest voorkomende ziektes die sterfte veroorzaken, zelfs op de 6e plaats. In 2020 verwacht de WHO (wereld gezondheid organisatie) dat dit op de 3e plaats voorkomt mede als gevolg van roken.  

 

Wat zijn longaandoeningen?

Bij COPD is er sprake van een luchtwegobstructie die niet geheel op te lossen is, daarnaast is het longweefsel minder elastisch. Vaak is er sprake (geweest) van inhaleren van schadelijke gassen en/of deeltjes waardoor ontstekingsreacties zijn ontstaan. Deze aandoeningen is progressief. Tevens kan er sprake zijn van een erfelijke aandoening. Er wordt onder andere een een-seconde waarde meting gedaan en op basis daarvan wordt u in gedeeld in een GOLD classificatie; er zijn 4 classificaties; GOLD 1-4 waarbij 1 een milde vorm is en 4 een ernstige vorm. De meeste mensen die met klachten bij de huisarts komen hebben mild tot matig COPD In het verloop van het ziektebeeld zijn er soms exacerbaties aanwezig, dit zijn tijdelijke verslechteringen van de symptomen. Soms is dan zelfs een ziekenhuisopname nodig.

 

De behandeling bij longaandoeningen 

Het blijkt dat mensen met COPD een inactiever leven hebben en dit kan leiden tot een verminderd vermogen tot inspanning. Bij een beweegadvies op maat wordt rekening gehouden met de ernst van de aandoening van de patiënt. Mensen met een milde vorm van COPD kunnen starten met een beweegprogramma, zodat er een verbetering plaatsvindt in het inspanningsvermogen en een gezonde leefstijl met optimale fitheid ontstaat die mensen zelfstandig kunnen voortzetten. Daarnaast zijn er mensen met een ernstigere vorm van COPD die eerst een revalidatietraject gevolgd hebben en waarbij men daarna mee doet met het beweegprogramma en het doel ligt bij het onderhouden van verkregen resultaten tijdens de revalidatie, actieve leefstijl volhouden en opletten of er sprake is van een terugval van klachten. Heel belangrijk is het doel is in het algemeen dagelijks leven een zelfstandig adequaat niveau te bereiken!!

Afhankelijk van wat jij prettig vindt kunnen we het oefenen één op één doen of in een heel klein groepje. De trainingen duren dan langer. Het kan fijn zijn om met mensen te oefenen die tegen dezelfde problemen aanlopen. Ons doel is altijd om op een leuke en positieve manier aan de gang te gaan, waarbij er uiteraard ruimte is om het over de niet leuke dingen te hebben in alle rust en kalmte. Mensen met astma en COPD 1-2 kunnen gebruik maken van het beweegprogramma LONG (klik voor meer informatie hier).

 

Kijk naar dit filmpje als je wil weten wat COPD is en wat er precies gebeurt

Kijk naar dit filmpje als je wil weten wat astma is en wat er precies gebeurt

 

ONZE FYSIO-EXPERT BIJ KLACHTEN BIJ LONGAANDOENINGEN

Onze fysio EXPERTS op dit gebied zijn Annelies Zaal-Koeckhoven. 

  

FYSIO EXPERTS levert gespecialiseerde fysiotherapeutische zorg op maat bij klachten bij longaandoeningen. Fysiotherapie gericht op jouw klachten! FYSIO-EXPERTS zit in Hazerswoude Rijndijk, centraal gelegen tussen Alphen aan den Rijn (bij Koudekerk aan den Rijn, Hazerswoude Dorp) en Leiderdorp, Leiden. Neem contact met ons op om een afspraak te maken.

Spacer