/ Fysio-experts - PLUS PRAKTIJK

FYSIO-EXPERTS IS PLUS PRAKTIJK 

Wat is een pluspraktijk?

Wij zijn al sinds enkele jaren een plus praktijk. Wij streven hoge kwaliteit na en vinden het belangrijk dat we op alle fronten transparant en hoog kwalitatief te werk gaan. We hebben ons dan ook al meerdere malen laten auditeren. Een onafhankelijk audit bureau komt dan een controle uitvoeren welke gericht is op bedrijfsvoering (veiligheid, toegankelijkheid, bedrijfsbeleid, samenwerkingsprogramma's, innovatie etc.) maar ook op patiënttevredenheid, efficiëntie en inhoud.

Het plus certificaat geeft onder andere aan dat wij specifiek te werk gaan, de patiënt staat centraal en na een uitvoerig onderzoek, komt er een behandelplan op maat. Daarnaast wordt er bijvoorbeeld gekeken of er gebruik gemaakt wordt van de laatste wetenschappelijke inzichten en of de behandelingen efficiënt zijn.

Wij zijn door alle zorgverzekeraars benoemd tot plus praktijk, zij geven ons hierdoor een hogere vergoeding, waardoor innovatie en kwaliteitsborging beter te realiseren blijft. Patiënten krijgen (afhankelijk van de zorgverzekeraar) soms meer behandelingen vergoedt, of krijgen bijvoorbeeld (een gedeelte van) een medisch fitness programma vergoedt doordat wij deze status hebben behaald.

Wij zijn dan ook zeer trots dat wij wéér met vlag en wimpel geslaagd zijn voor de plus-audit. Op dit moment zijn wij de enige praktijk in Hazerswoude Rijndijk die plus praktijk zijn.

pluspraktijkzorg en zekerheid A praktijk

Spacer