/ Fysio-experts - https://www.fysio-experts.nl/informatie-over-aandoeningen-fysiotherapie-hazerswoude/long-aandoeningen

LONG AANDOENINGEN

Hoe vaak komen longaandoeningen o.a. COPD voor?

Chronische obstructieve longziekten (COPD) komen behoorlijk vaak voor; bij 600.000 mensen in Nederland, maar ook Astma (en ernstige astma) komt veel voor. Ook kunnen er longklachten ontstaan na een doorgemaakte longontsteking (bv viraal na influenza/Corona of bacterieel). Soms houden mensen hier ernstige klachten aan over, bijvoorbeeld doordat er littekenweefsel in de longen aanwezig is.

 

Wat is COPD?

Bij COPD is er sprake van een luchtwegobstructie die niet geheel op te lossen is, daarnaast is het longweefsel minder elastisch. Vaak is er sprake (geweest) van inhaleren van schadelijke gassen en/of deeltjes waardoor ontstekingsreacties zijn ontstaan. Deze aandoeningen is progressief. Tevens kan er sprake zijn van een erfelijke aandoening. Er wordt onder andere een een-seconde waarde meting gedaan en op basis daarvan wordt u in gedeeld in een GOLD classificatie; er zijn 4 classificaties; GOLD 1-4 waarbij 1 een milde vorm is en 4 een ernstige vorm. De meeste mensen die met klachten bij de huisarts komen hebben mild tot matig COPD In het verloop van het ziektebeeld zijn er soms exacerbaties aanwezig, dit zijn tijdelijke verslechteringen van de symptomen. Soms is dan zelfs een ziekenhuisopname nodig. Klik hier wanneer je een animatie wil zien met voorlichting betreffende COPD. 

 

Wat is Astma?

Astma is een ontsteking van de longen. De ontsteking is bij astma blijvend. Dit betekent dat er altijd kleine ontstekingen zijn in de longen. Daarnaast kan er sprake zijn van een astma aanval, deze kan worden uitgelokt door stoffen waar jij gevoelig voor bent. Zodra ze geprikkeld worden door stoffen waar jij gevoelig voor bent, zwellen de slijmvliezen in neus, keel en longen op. De slijmvliezen produceren meer vocht en slijm dan anders. De spiertjes die om de luchtwegen heen zitten, raken verkrampt en trekken samen. Ze maken de luchtwegen smaller. Ademen wordt moeilijker. De longen raken overvol met lucht, die niet genoeg ververst wordt. Al deze reacties samen vormen een astma-aanval. Bij een astma-aanval kunt u veel minder lucht in- of uitademen dan anders. Dit gevoel kan heel angstig zijn. Het is echter niet direct gevaarlijk.  Klik hier wanneer je een animatie wil zien met voorlichting betreffende astma. 

 

Hoe werkt het bij longklachten na Corona?

Indien je beademd bent geweest veranderd er heel wat in het lichaam en de psyche. Er treden klachten op als spierzwakte, conditieverlies en het dagelijks functioneren raakt verstoord. Regelmatig treden er ook mentale en/of cognitieve klachten op. Uit onderzoek blijkt dat veel Intensive Care patiënten, die een periode van ernstige ziekte hebben doorstaan, na ontslag uit het ziekenhuis langdurig functionele beperkingen ervaren. Er kan zelfs sprake zijn van het Post Intensive Care Syndroom (PICS) omdat een IC opname veel impact op een persoon kan hebben. Onze longtherapeut is aangesloten bij speciale netwerken die mensen helpen na een IC opname (het Reach project) en zij heeft hier tevens extra scholing voor gevolgd. 

 

De behandeling bij longaandoeningen 

De behandeling is geheel afhankelijk van de longaandoening en de persoon in kwestie. Veelal zal er aandacht zijn voor het trainen van de ademhalingsspieren, het kunnen vinden van ontspanning en bijvoorbeeld ophoesttechnieken (om slijm goed te kunnen ophoesten). Daarnaast is het belangrijk om de algehele conditie te verbeteren of zo goed mogelijk te houden.

Het blijkt dat mensen met COPD vaak een inactiever leven hebben en dit kan leiden tot een verminderd vermogen tot inspanning. Bij een beweegadvies op maat wordt rekening gehouden met de ernst van de aandoening van de patiënt. Mensen met een milde vorm van COPD kunnen starten met een beweegprogramma, zodat er een verbetering plaatsvindt in het inspanningsvermogen en een gezonde leefstijl met optimale fitheid ontstaat die mensen zelfstandig kunnen voortzetten. Daarnaast zijn er mensen met een ernstigere vorm van COPD die eerst een revalidatietraject gevolgd hebben en waarbij men daarna mee doet met het beweegprogramma en het doel ligt bij het onderhouden van verkregen resultaten tijdens de revalidatie, actieve leefstijl volhouden en opletten of er sprake is van een terugval van klachten. Heel belangrijk is het doel is in het algemeen dagelijks leven een zelfstandig adequaat niveau te bereiken!!

Afhankelijk van wat jij prettig vindt kunnen we het oefenen één op één doen of in een heel klein groepje. De trainingen duren dan langer. Het kan fijn zijn om met mensen te oefenen die tegen dezelfde problemen aanlopen. Ons doel is altijd om op een leuke en positieve manier aan de gang te gaan, waarbij er uiteraard ruimte is om het over de niet leuke dingen te hebben in alle rust en kalmte. Mensen met astma en COPD 1-2 kunnen gebruik maken van het beweegprogramma LONG (klik voor meer informatie hier).

  

ONZE FYSIO-EXPERT BIJ KLACHTEN BIJ LONGAANDOENINGEN

Onze fysio EXPERT op dit gebied zijn Annelies Zaal-Koeckhoven. 

  

FYSIO EXPERTS levert gespecialiseerde fysiotherapeutische zorg op maat bij klachten bij longaandoeningen. Fysiotherapie gericht op jouw klachten! FYSIO-EXPERTS zit in Hazerswoude Rijndijk, centraal gelegen tussen Alphen aan den Rijn (bij Koudekerk aan den Rijn, Hazerswoude Dorp) en Leiderdorp, Leiden. Neem contact met ons op om een afspraak te maken.

Spacer