/ Fysio-experts - CAPNOGRAFIE

CAPNOGRAFIE

 

Wat is capnografie

Capnografie is het meten van de verhouding van de hoeveelheid zuurstof (O2) en kooldioxide (CO2) in de lucht die je uitademt. De buitenlucht die je inademt bestaat uit zuurstof (O2) en kooldioxide (CO2) en het giftige koolmonoxide (CO). Er is een normale, gezonde verhouding in de uitgeademde lucht van een mens. Als er te weinig CO2 wordt uitgeademd, vernauwen bijna alle bloedvaten in het lichaam een beetje omdat de spieren rond de bloedvaten verkrampen. Idealiter wordt slechts 12-15% uitgeademd, de overgebleven 85-88% is essentieel voor een goede zuurgraad (pH) regulatie in je lijf en een goede verdeling van zuurstof naar alle cellen in het lichaam.

 

Wanneer gebruiken wij het?

Een afwijkende of inefficiënte ademhaling komt veel voor, de aanwezigheid echter wordt vaak niet herkend. Hyperventilatie is misschien we de meest bekende vorm, maar die term wordt veel “misbruikt” voor andere aandoeningen. Bij hyperventilatie adem je te snel of te diep. Het ontstaat vaak door angst en spanning en vaak zonder dat je het zelf beseft. De klachten zijn onder andere benauwdheid en duizeligheid. Hyperventilatie kan geen kwaad, maar is erg vervelend en de aanvallen kunnen regelmatig terugkeren. Het is dan goed de ontstaanssituatie en de angst te leren onder controle te krijgen. Anders dan bij hyperventilatie, is overdreven (of te veel) ademhalen de meest voorkomende oorzaak van een ontregelde chemische balans in het lichaam. Dat heeft als gevolg dat er te weinig CO2 wordt uitgeademd. Dat heet HYPOCAPNIA. Hypocapnia kan een groot aantal fysiologische wijzigingen teweegbrengen in je lichaam, waardoor herstel (van blessures of andere lichamelijke klachten) bemoeilijkt wordt. De aanwezigheid van hypocapnia kan worden bepaald met behulp van capnografie. Vaak, wanneer de chemie en de manier van normaal ademhalen hersteld zijn, worden patiënten met klachten van het bewegingsapparaat zoals rugpijn, nekpijn, terugkerende overbelastingen, etc. die eerder (nog) geen resultaat hadden, meer baat hebben bij fysio-en manuele therapie en oefentherapie.

 

Het onderzoek

Met een capnograaf meten wij (eerst in rust en daarna tijdens lichte inspanning) de hoeveelheid CO2 aan het eind van iedere uitademing. De computer registreert alle gegevens en laat die in een continue bewegende “real time” grafiek zien. Erik Thoomes is bij ons in de praktijk die geschoold is in het meten met de capnograaf.

 

De behandeling

Uiteraard is dit afhankelijk van de bevindingen uit het onderzoek. Maar je krijgt in elk geval oefeningen en adviezen mee om thuis regelmatig uit te voeren. Op gepaste momenten zal jouw fysiotherapeut je bij ons in de praktijk opnieuw meten om de vooruitgang te laten zien.

Spacer