/ Fysio-experts - SAMENWERKINGSVERBANDEN

NETWERKEN EN SAMENWERKEN

Een ruim aanbod in specialisaties

Binnen FYSIO-EXPERTS is er een variatie aan ervaring en specialisatiegebieden.  Wij werken samen en stellen uw gezondheid altijd centraal. Indien nodig, hebben we snel en direct contact met de huisarts en specialisten in het ziekenhuis. Maar we werken ook samen met collega's die gespecialiseerd zijn in specifieke klachten, bijvoorbeeld incontinentie. Jouw gezondheid is van belang en we zullen op zoek gaan naar de beste zorg voor jou, dit gaat ook op wanneer er een andere therapeut geschiktere zorg kan bieden. 

 

Netwerken

Wij zijn lid van een aantal netwerken waarin kennis wordt gedeeld:

  • Chronisch ZorgNet
  • Dystonienetwerk
  • ParkinsonNet
  • MS zorg Nederland
  • Het Rijnland schouder netwerk
  • Het heup & knie netwerk (Rijnland)
  • Het duizeligheidsnetwerk
  • Het rugnetwerk
  • Het FNS netwerk

 

Het Chronisch ZorgNet

Het Chronisch ZorgNet is een landelijk netwerk van geïntegreerde zorg dat patiënten, fysiotherapeuten, huisartsen en specialisten bij elkaar brengt. Het streeft naar transparante en hoogwaardige zorg voor alle patiënten die chronigsche zorg in Nederland nodig hebben op het gebied van perifeer vaatlijden, longaandoeningen en hartrevalidatie.

Annelies Zaal-Koeckhoven is de therapeut die zich heeft gespecialiseerd op al deze terreinen middels aanvullende scholing en opgedane ervaring.

 

Het Dystonienetwerk

DystonieNet is een initiatief van de afdelingen Neurologie van het UMCG te Groningen, het AMC te Amsterdam, het LUMC te Leiden en het UMC St. Radboud te Nijmegen in samenwerking met de landelijke werkgroep bewegingsstoornissen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) en de Dystonie Vereniging. Het DystonieNet bestaat uit regionale netwerken van neurologen, fysiotherapeuten en oefentherapeuten die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met cervicale dystonie. Binnen Fysio-Experts is Joost van den Dool de fysiotherapeuten die patiënten metdystonie begeleidt.

 

Het ParkinsonNet

Het parkinsonNet netwerk is een netwerk van verschillende disciplines, waarmee een patiënt met Parkinson te maken kan krijgen (logopedisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, verpleegkundigen en de neuroloog). Er wordt binnen het netwerk gestreefd naar optimale afstemming en het opbouwen van zoveel mogelijk kennis en ervaring. Binnen Fysio-Experts zijn Roos Timmermans en Laurie de Rooij de fysiotherapeuten die patiënten met Parkinson begeleiden.

 

MS zorg Nederland

MS Zorg Nederland is een netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met multiple sclerose en hun naasten. In dit netwerk participeren onder andere verpleegkundigen, neurologen, revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten en psychologen. Roos Timmermans begeleidt patiënten met MS.

 

Het Rijnland schoudernetwerk

Het Rijnland schoudernetwerk is een samenwerking tussen de orthopeden uit het Alrijne ziekenhuis en fysiotherapeuten die veel patiënten met schouders behandelen. Binnen dit netwerk wordt kennis uitgewisseld en is er een nauwere samenwerking ontstaan tussen de orthopeed en de fysiotherapeut. De fysiotherapeuten volgen extra scholing en er is ervaring en expertise ontstaan in postoperatieve en complexe schouderklachten. Binnen Fysio-Experts zijn Annelies Zaal en Erik Thoomes degenen die aangesloten zijn bij het schoudernetwerk, alle patiënten die geopereerd zijn aan de schouder worden dan ook bij voorkeur door hen behandeld i.v.m. hun ervaring en extra scholing.

 

Het heup en knie netwerk

Het heup en knie netwerk is een samenwerking tussen de orthopeden uit het Alrijne ziekenhuis en fysiotherapeuten. Het netwerk is opgericht om te zorgen dat patiënten die een prothese van de heup of knie krijgen (nieuwe heup/knie) goede nazorg ontvangen. Binnen dit netwerk worden protocollen en nascholing verzorgd. Binnen Fysio-Experts dragen alle therapeuten bij aan deze vorm van zorg.

 

Het duizeligheidsnetwerk

Het Kenniscentrum Duizeligheid, een initiatief van Gelre ziekenhuizen Apeldoorn, is opgericht om de kennis over duizeligheid onder zorgprofessionals en patiënten te vergroten. Het centrum probeert dit te bereiken door het verrichten van klinisch georiënteerd wetenschappelijk onderzoek op het gebied van duizeligheid, het geven van voorlichting aan professionals en patiënten en het organiseren van nascholing voor huisartsen, medisch specialisten en fysiotherapeuten. Binnen het netwerk zijn er diverse disciplines betrokken: KNO-heelkunde, neurologie, klinische neurofysiologie, epidemiologie en fysiotherapie. Erik Thoomes en Marloes de Graaf zijn de therapeuten die zich bezig houden met duizeligheidsklachten.

 

Het rugnetwerk

Veldon is een landelijk netwerk van gecertificeerde paramedici die bewegingsanalyses maken van onder andere de lage rug en het bekken op spierniveau. Directe feedback en statistieken geven inzicht in het test- en trainingsresultaat. Klachten gerelateerd aan coördinatie en stabiliteit worden effectief behandeld of kunnen worden voorkomen. De toepassingsgebieden liggen zowel binnen de paramedische praktijk als in sport- en bedrijfsleven.

Bart Kooter, Marloes de Graaf en Erik Thoomes zijn de therapeuten die werken met de meet- en trainingsapparatuur voor rugklachten en zijn gespecialiseerd manueel therapeut. 

 

Overige samenwerkingen:

Stichting Alphense Fysiotherapeuten (SAF)

Een samenwerking met Douglas fysiotherapie, van den Berg fysiotherapie en Fysio Alphen.  

 

Keurmerk fysiotherapie

De Stichting Keurmerk Fysiotherapie is een onafhankelijk en erkend kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten en voor fysiotherapiepraktijken.

 

Bekkenexpertise centrum Leiderdorp

Wij werken samen met het bekken expertise centrum in Leiderdorp. Zij zijn gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van bekken-gerelateerde klachten. Zij hebben tevens een specialisatie t.a.v. kinderbekkenproblematiek en hebben een "poep en plas poli". 

 

Profundum instituut 

Wij werken samen met het het profundum instituut in Dordrecht. Zij zijn gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van chronische bekkenpijn.

 

F-Act 

Wij werken samen met het het F-Act in Enkhuizen. Zij zijn gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van bekken-gerelateerde klachten en hebben o.a. de bekkenbodem app gelanceerd. 

 

Praktijk 4kids

Wij werken samen met praktijk4kids in Alphen aan den Rijn. Zij zijn gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van leer- en gedragsproblemen.  

 

Wij zijn uiteraard lid van alle beroepsverenigingen, het KNGF (fysiotherapie), de NVMT (manuele therapie) en de NVFS (sport fysiotherapie).  

 

Spacer